REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "BLACK WEEK 2022”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji BLACK WEEK 2022 jest firma Inpeak Spółka Cywilna Dawid Markiel Marcin Kawalec z siedzibą we Wrocławiu 52-336 przy ul. Zabrodzkiej 40/2, NIP: 8992809630
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 21.11.2022 do 29.11.2022 do godz. 23:59.
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.inpeak.pl
 4. Udział w promocji jest dobrowolny.

2. Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 20% lub 10% na zakup wybranych produktów.
 2. Promocja obowiązuje na wybrane produkty.
 3. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona.
 4. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.
 5. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, o ile nabywane towary spełniają warunki objęcia ich rabatem.
 6. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
 7. W przypadku zakupu produktu w wersji Custom termin realizacji to 2-3 dni robocze,
 8. Realizacja zamówienia w wersji Cistom możliwa jest do 31.12.2022r., jednakże sprzedawca zastrzega sobie konieczność opłacenia zamówienia do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia i dostarczenia przedmiotu na którym ma zostać wykonana usługa najpóźniej do 20.12.2022r.
 9. Nie łączy się z innymi bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w sklepie Internetowym.
 10. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 11. Każdy uczestnik biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.inpeak.pl.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Inpeak Spółka Cywilna Dawid Markiel Marcin Kawalec z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zabrodzkiej 40/2, NIP: 8992809630.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.inpeak.pl, które są dostępne na https://www.inpeak.pl/pl/polityka-prywatnosci/.

4. Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
Shopping Cart
Przewiń do góry