REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "BLACK WEEK 2023”

 

1. Postanowienia ogólne

   1. Organizatorem Promocji BLACK WEEK 2023 jest firma Inpeak Spółka Cywilna Dawid Markiel Marcin Kawalec z siedzibą we Wrocławiu 52-336 przy ul. Zabrodzkiej 40/2, NIP: 8992809630
   2. Promocja prowadzona jest w dniach od 17.11.2023 do 28.11.2023 do godz. 23:59.
   3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.inpeak.pl
   4. Udział w promocji jest dobrowolny.

 

2. Warunki i zasady udziału w promocji

   1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 15% lub 10% na zakup wybranych produktów.
   2. Promocja obowiązuje na wybrane produkty.
   3. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona.
   4. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia.
   5. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, o ile nabywane towary spełniają warunki objęcia ich rabatem.
   6. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
   7. W przypadku zakupu produktu w wersji CUSTOM szacowany termin realizacji to 2-5 dni robocze,
   8. Realizacja zamówienia w wersji CUSTOM możliwa jest do 31.12.2023r., jednakże sprzedawca zastrzega sobie konieczność opłacenia zamówienia do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia i dostarczenia przedmiotu na którym ma zostać wykonana usługa najpóźniej do 20.12.2023r.
   9. Nie łączy się z innymi bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w sklepie Internetowym.
   10. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
   11. Każdy uczestnik biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
   12. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.inpeak.pl.

 

3. Ochrona danych osobowych

   1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Inpeak Spółka Cywilna Dawid Markiel Marcin Kawalec z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zabrodzkiej 40/2, NIP: 8992809630.
   2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.inpeak.pl, które są dostępne na https://www.inpeak.pl/pl/polityka-prywatnosci/.

 

4. Postanowienia końcowe

   1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
   3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
  Koszyk
  Scroll to Top