Co ma wpływ na dokładność pomiaru mocy?

inpeak_development

Dokładność wyników jest jedną z najważniejszych cech każdego miernika mocy. Każdy przecież chce, aby odczyty wyświetlane na ekranie licznika lub zegarka były faktyczną wartością, którą wygenerowaliśmy podczas danego interwału, sprintu, podjazdu itd. To właśnie ta dokładność jest głównym czynnikiem, który sprawił, że trening z pomiarem mocy pokonał już w przedbiegach trening z pomiarem tętna.

Niezgodne ze stanem faktycznym wyniki, nie ważne czy zawyżone, czy zaniżone, mogą prowadzić do złej realizacji planu treningowego. A to z już prosta droga do niezadowalających wyników, przemęczenia lub niewykorzystywania własnych możliwości i potencjału.

Czy w wynikach mogą występować błędy i rozbieżności?

Na początku naszych rozważań konieczne jest poświęcenie chwili na wyjaśnienie pojęć związanych z pomiarami i miernikami, które często stosowane są zamiennie, choć określają inne parametry.

Dokładność. To stopień zgodności wyników pomiaru z wartością rzeczywistą mierzonej wielkości. Prościej mówiąc: im wynik pomiaru jest bliższy do rzeczywistej wielkości tym większa dokładność.

Precyzja. Pod tym pojęciem kryje się stopień zgodności pomiędzy wynikami  kolejnych powtórzonych takich samych pomiarów tej samej wielkości. Im bardziej wyniki są zbliżone do siebie tym większa precyzja, czyli powtarzalność.

Dokładność i precyzja nie są od siebie zależne – dane pomiary lub miernik mogą być dokładne i mało precyzyjne lub mało dokładne i precyzyjne. Obie te wielkości wpływają na końcową jakość urządzenia pomiarowego i powinny być jak największe by otrzymywane wyniki mogły być wiarygodne. Nie inaczej jest w przypadku kolarskich mierników mocy.

 

2%

Mierniki firmy INPEAK, Powercrank oraz Twin2, posiadają gwarantowaną przez producenta tolerancję błędu +/- 2%. Oznacza to, że jeżeli przy danym pomiarze wartość rzeczywista wyniosła 200 wat to wartość zmierzona przez miernik  mocy znajdzie się w przedziale 196 – 204 watt. Taki wynik jest całkowicie wystarczający. Zarówno dla amatorów, jak i dla zawodowców. Na taki stan rzeczy pracuje wiele elementów ukrytych w  naszych urządzeniach oraz samym procesie ich produkcji. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

  • ATC (Automatyczna Kompensacja Temperatury) – wbudowany inteligentny system usuwający wpływ temperatury na odczyty miernika. Jak wiadomo, wszystkie ciała wykazują się większą lub mniejszą rozszerzalnością temperaturową – ciała pod wpływem zmiany temperatury odkształcają się. Dotyczy to również korb rowerowych na których montowane są mierniki mocy. Wskutek wzrostu temperatury korba rozszerza się i miernik mocy mógłby takie odkształcenie błędnie rejestrować jako przyłożoną siłę, a co za tym idzie dodatkową moc, która wprowadzałaby błąd do wyników pomiarów. Zastosowany przez INPEAK system, indywidualnie kalibrowany dla każdej sztuki miernika na korbie, „uczy” urządzenie jak dana korba reaguje na zmianę temperatury i pozwala takie zmiany „ignorować” dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury.
  •  
  • Anti Shock System – zastosowanie czujników inercyjnych IMU oraz algorytmów filtracji danych minimalizuje do zera negatywny wpływ drgań pochodzących z nierówności terenu. Tutaj zbierane jest żniwo wielu lat doświadczeń, nauki i pracy w postaci zaawansowanego oprogramowania będącego sercem naszego układu pomiarowego.
  • Specjalny układ tensometryczny – nasz układ przeznaczony do pomiaru naprężeń generowanych przez kolarza w ramieniu korby został stworzony tak aby rejestrować tylko faktyczne siły i pozostać nieczułym na wszelkie inne dodatkowe odziaływania. Dzięki temu wiemy, że moment siły który rejestrujemy to rzeczywiście tylko ten który Ty w danym momencie wygenerowałeś swoimi nogami
  • Kalibracja – czyli wzorcowanie, a więc uczenie Powercranka lub Twin2’a jak zachowuje się korba przy aplikacji danej siły. Ten kluczowy etap procesu produkcyjnego przeprowadzany jest indywidulanie dla każdego jednego miernika mocy w naszej fabryce. Po instalacji urządzenia na docelowej korbie na specjalnym stanowisku obciążamy ją precyzyjnie zadanymi siłami i uczymy nasz miernik jak reaguje ona na dane siły, jednocześnie weryfikując precyzję działania. W ten sposób każdy egzemplarz miernika mocy wychodzi od nas idealnie skalibrowany, co sprawdzamy dzięki kontroli jakości.

Zaufany partner w treningu

Dzięki powyższym czynnikom mierniki mocy INPEAK cechują się wysoką dokładnością i precyzją, więc stanowią ważne i zaufane narzędzie treningowe. Zdarza się, że nasi użytkownicy mają więcej niż jeden miernik lub dokonują porównania naszego miernika z innym urządzeniem.

Czy w takim razie uzyskane wyniki zawsze będą spójne i zbieżne? To zależy. Pamiętajmy, że porównując ze sobą dwa mierniki nie posiadamy wiarygodnego wzorca lub referencji – w końcu są to dwa urządzenia pomiarowe, każde dokonuje pomiaru, otrzymuje wynik, lecz de facto nie znamy rzeczywistej wartości. Ważna jest tutaj również sama metodologia pomiaru – porównania powinno się dokonać poprzez przejazd tej samej osoby na różnych miernikach w tym samym czasie (równolegle).

Na generowaną moc ma wpływ tak wiele czynników, że wszelkie inne porównania mogą być obarczone bardzo dużym błędem.

Prosty przykład: jedziemy z rzeczywistą mocą 200 watów. Mamy dwa mierniki o znamionowej tolerancji błędu 2%. Jeden pokazuje nam 196 watów, drugi 204. Obydwa wskazania są poprawne, gdyż mieszczą się w deklarowanej tolerancji. Błąd bezwzględny na poziomie 8 watów nie jest istotny przy planowaniu wysiłków, szczególnie jeśli miernik jest powtarzalny – wówczas ta odchyłka jest stała i po prostu wszystkie wskazania są przesunięte o np. 1,5 %.

INPEAK Team

INPEAK Team

Treść współtworzona przez zespół pracowników INPEAK.

Zostaw komentarz

Koszyk
Scroll to Top